"כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" (משלי ב, ו)

תכנית הלימודים מבוססת על הדרישות של משה''ח אולם הן מותאמות ועולות בקנה אחד עם צביון המדרשה.
 

תכניות הלימודים מהוות מתווה לתכנון תהליכי הוראה-למידה-הערכה, ממוקדי הקשר- אשר מצד אחד עולים בקנה אחד עם הגדרות מחייבות המופיעות בתכניות הרשמיות ומצד אחר מאפשרים לטפח ייחודיות מקומית.

 

 

וכל התורה כולה נקראת "שירה", ותפארת השיר היא כשהקולות משונים זה מזה, וזהו עיקר הנעימות. (ערוך השלחן)

 

תנ''ך
לשמוע את דבר ה
להיות מחויבים לערכי התורה, למצוותיה ולהנהגותיה
להזדהות ולהרגיש שייכות לעם ישראל
לדעת ולאהוב ללמוד תורה כחלק ממסורת הלימוד לאורך הדורות
גמרא בעיון
תכליתו של לימוד תורה הוא ללמוד, לעשות, לירא את ה' ולשמר את חוקותיו. לימוד
תורה שונה משאר לימודים בכך שהלימוד הזה הוא מצווה לעצמו, ובאותה שעה
תכליתו להביא לשמירת מצוות
חסידות
בהיותו בן חמש, נשאר הבעל שם טוב יתום מאביו הקדוש, שנפטר בהשאירו לו הצוואה
הקצרה הבאה
בני! אומר הגאון הצדיק הישיש ר' אליעזר בשכבו על מיטת חוליו, ברגעים האחרונים
לחייו בעולם הזה, אל בנו יחידו בן החמש: אל תירא מאף אחד ומשום דבר בעולם, כי
אם מהקב"ה בלבד. אהוב בכל עומק לבך ובלהב נשמתך כל יהודי בלי הבדל מי הוא
ואיך הוא
הלכה
"וזאת המצוה, החקים והמשפטים אשר צוה ה' אלקיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה, למען תירא את ה' אלקיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו" (דברים ו' 1).

תכליתו של לימוד התורה ללמוד, לעשות, לירוא את ה' ולשמור את חוקותיו.

שונה הוא לימוד תורה משאר לימודים, בכך שהלימוד הזה הוא מצווה לעצמו, ובאותה שעה תכליתו להביא לשמירת מצוות.
גמ' בקיאות
מחשבת ישראל
מבחינת הריבוד ההיסטורי-כרונולוגי כוללת מחשבת ישראל את

מחשבת המקרא
מחשבת חז"ל
הפילוסופיה של ימי הביניים
הקבלה והחסידות
שעת חינוך
שעת החינוך משמשת חוליה מרכזית ביצירת הרצף החינוכי חברתי בין מגוון הפעילויות החברתיות המתקיימות במסגרת התוכנית החינוכית במדרשה
כישורי חיים
כישורי חיים היא תכנית התפתחותית הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של הבחורים, ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. התכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה. הפעילות מועברת בצורה חוויתית במסגרת סדנא.
מתמטיקה
אוריינות מתמטית היא יכולתו של הפרט לזהות ולהבין את התפקיד של המתמטיקה בעולם, לבצע שיקולים מבוססים היטב, להשתמש ולעסוק במתמטיקה בדרכים ובאופנים המתאימים לחיי הפרט של אזרח מודע, אחראי, מועיל, ובעל יכולת התבוננות ותגובה על הנעשה סביבו.
(De Lange et al., PISA, 2006)
מחשבים
הכרת משימות חישוביות פשוטות: ניתוח המשימה, ניסוח אלגוריתמי של פתרון אפשרי.
הכרת המושג שפת תכנות.
הכרת מושג התכנית: קריאה, כתיבה, הרצה, בדיקה, ותיקון תכניות פשוטות.
מחלקה ופעולת main כמסגרת בסיסית לכתיבת תכנית.
קריאה והבנה של ממשק פשוט של מחלקה קיימת, לצורך יצירת עצמים וזימון פעולות (methods) על
עצמים.
יצירת עצמים באמצעות פקודת new.
זימון וביצוע פעולות על עצמים.
לשון
מערכת הצורות
אוצר המילים והמשמעים
תחביר
הבנה והבעה
חינוך גופני
מחז''ל אנו למדים כי ישנו קשר ישיר בין הגוף לנפש, הם מהווים יחידה אחת.
אנגלית
ל-350 מיליון בני אדם האנגלית היא שפת-אם, לעוד 350 מיליון היא שפה שנייה ו-100 מיליון שולטים בה היטב כשפה זרה. האנגלית התבססה בישראל כ"שפה זרה ראשונה", כפי שהיא מוגדרת ב"מדיניות הלשונית להוראת שפות בבתי הספר בישראל" (משרד החינוך 1995-1996).
היסטוריה
בית שני, תקופת המשנה והתלמוד
ימי שיבת ציון, התקופה הפרסית
ממלכת החשמונאים בתקופה ההלינסטית
החברה היהודית בשלהי ימי הבית השני
תקופת המשנה בימי השלטון הרומי
תקופת האמוראים
ימי הביניים
מרכזיות הדתות המונותיאיסטיות
מעמד היהודים כמיעוט באצות בנצות והאסלאם
קהילה יהודית עירונית בימי הביניים
היצירה היהודית בימי הביניים
חומרי למידה
קונטרסים וחומרי למידה שהופקו במדרשה
לתכנית הלימודים