תיאורי תפקיד

כהשלמה למבנה הארגוני מתוך רצון להגיע לאפקטיביות בעבודתינו החינוכית הוגדרו בעלי התפקידים השונים במדרשה, דבר המאפשר לכל אחד מבעלי התפקידים להתמקד בתחום אחריותו תוך שילוב עם נושאי התפקיד האחרים במדרשה.