תיאורי תפקיד

כהשלמה למבנה הארגוני מתוך רצון להגיע לאפקטיביות בעבודתינו החינוכית הוגדרו בעלי התפקידים השונים במדרשה, דבר המאפשר לכל אחד מבעלי התפקידים להתמקד בתחום אחריותו תוך שילוב עם נושאי התפקיד האחרים במדרשה.  

משפיע רוחני
מנהל חינוכי
רכז תיכון
מחנך
מנהל פנימיה
יועץ חינוכי
מורה מקצועי
פסיכולוג
רכז חברתי
רכז ביטחון
רכז טיולים
רכז שיעורי עזר
מדריך
מנהלת משרד
מנהל משק
Show More