top of page

דגם בית המקדש

 

במדרשה החסידית ניתן לבקר ולצפות מקרוב בדגם בית המקדש השני, הדגם נבנה במסגרת חוג לפיסול עץ, ובנוי מעץ מלא ומחומרים משובחים, נעזרנו ב"מכון המקדש" בעיטורים ובדגשים השונים. זה שנים שתלמידי העיר באים ללמוד על בניין בית המקדש. הדגם זכה לשבחים רבים מצד ת''ח ואישי ציבור. מוזמנים לבקר.

bottom of page