המנון המדרשה

 

כאן המדרשה החסידית

אחת מישיבות העידית

כאן מתחשלים ולומדים

הבחורים עמלים ומתחדדים

נצא מפה אנשים בנויים

עם מקצוע ועתיד לחיים

כאן ישנו חזון שיהיו

יראי ה'

אוהבי תורה

ואנשי מעשה

 

חסידי ליטאי ....

כתבו והלחינו: שיעור ב' (פורים עז)

 

רבות עברה המדרשה הזאת בדרך 

ואני הולך עם הראש למעלה 

כל אחד הוא בן תורה גאה

ככה היה וככה זה גם הלאה

 

רבות עברה המדרשה הזאת בדרך

ואני הולך עם הראש למעלה

כל אחד הוא בן תורה גאה המדרשה בשבילי זה משהו נצחי

 

חסידי ליטאי אשכנזי ספרדי

בעלזער ויז'ניצער אופס קרלינר

 

יראה' אוהבי תורה אנשי מעשה 

זה חזון המדרשה

 

אנשים לא מבינים שדברים פה משתנים 

אנחנו מאלו שעושים שינויים.

 

חזקים! גאים! יודעים מה רוצים!

אמנם מקבלים, אבל לא עוצרים.

מי שיעמוד ברדכנו נוכיח מה מעשינו

 

ירא ה' אוהבי תורה ואנשי מעשה

זה חזון המדרשה.