הדגשים חינוכיים:

 

התכנית החינוכית במדרשה נגזרת מערכי הליבה של החזון, ומהדגשים החינוכיים. התכנית כוללת פעילות שאינה במניין השיעורים הפורמאליים. התכנית יוצרת רצף למשך שנות הלימוד במדרשה, ומפתחת את הנער כאדם ערכי, בעל אחריות אישית וחברתית וקבלת כלים לחיים.

כישורי חיים

במסגרת אשכול 'כישורי חיים' אנחנו עוסקים בתחומים הבאים: פיתוח עצמאות, היגיינה אישית, קבלה ונתינה, גבולות אישיים, מיומנות בין אישית, דיבור בפני קהל, אמפטיה, נימוסים והליכות, מידות... ועוד...

ערבות ואחריות חברתית

במסגרת אשכול 'ערבות ואחריות חברתית' מתנסים הבחורים במשמעות הערבות לומדים על מחוייבות אישית וחברתית, התנדבות, ועזרה הדדית, תקשורת חברתית ומקורות מידע.

הקבוצה

במסגרת אשכול הקבוצה, אנחנו עוסקים בתחומים הבאים: לכידות אני והקבוצה, גיבוש ויצירת זהות, מי אני, תיאום ציפיות וחוזה קבוצתי, נורמות וחוקים, הקניית הרגלים, ומשימה קבוצתית.