top of page

נושאים ותכנים

בהכשרת צוותי המדרשה

קבוצת אנשים איננה צוות. צוות הינו קבוצה של אנשים בעלת מידה גבוהה של תלות הדדית, המכוונת להשגת מטרה או להשלמת משימה. חברי הצוות מסכימים על מטרה ועל כך שהדרך היחידה להשגתה הינה לעבוד ביחד. (Parker, 1990)

 • חנוך לנער על פי דרכו

 • כשלים בתכנון

 • מודל לחיקו

 • לחץ ושחיקה

 • אזור הנחות

 • תקשורת בין אישית

 • שינוי הרגלים

 • ענווה בחינוך

 • תקשורת בלתי מילולית

 • תרבות ארגונית

 • שיתופי פעולה

 • צוותים חדשים

 • חוקים וגבולות בכיתה

 • חדשנות בארגון

 • למידה מתמדת

 • דחיינות

 • יעדים אישים

 • שיתוף הורים

 

 • מתי צריך פסיכולוג

 • הטעמת שינוי

 • דוגמה אישית

 • גישור בחינוך

 • פיתוח אישיות הלומד

 • אסרטיביות

 • הצבת יעדים

 • הצבת יעדים קבוצתיים

 • הצלחה

 • הנעה

 • האצלת סמכויות

 • דינמיקה

 • פיתוח אסטרטגיות

 • הקשבה

 • הצלחה מול מאמץ

 • התמדה

 • הפקת לקחים

 • כיתה הטרוגנית

 

 • בין מוטיבציה למאמץ

 • מנהיג ומנהיגות

 • מנהיגות ואינטליגנציה רגשית

 • מנהיגות צעירה

 • מצוינות כהשתדלות

 • משא ומתן אפקטיבי

 • משוב

 • הוראות גמרא

 • ניהול זמן

 • ניהול משברים

 • ניהול פרודוקטיבית

 • אוירה מצמיחה

 • ניהול שינויים

 • עבודת צוות

 • צמיחה אישית

 • קבלת החלטות

 • אמנות השירות

 • אומנות העברת המסר

''אקלים חינוכי מיטבי''

 

bottom of page