top of page

תרשים הארגוני של המדרשה, מנסה להעביר ויזואלית את אופיו הניהולי שמאפיין את המדרשה, בעלי התפקידים השונים ותחום סמכותם. 

מבנה ארגוני 

 

צילום מסך 2021-08-12 ב-16.20.06.png
bottom of page