תרשים הארגוני של המדרשה, מנסה להעביר ויזואלית את אופיו הניהולי שמאפיין את המדרשה, בעלי התפקידים השונים ותחום סמכותם. 

מבנה ארגוני