למידה בשעות חירום

למידה בשעות חירום

פעילות הפוגה

פעילות הפוגה

יחידות לימוד

יחידות לימוד

תחומי דעת מותאם לשיעורים

פורטל המדרשה

פורטל המדרשה

מידע והנחיות

מידע והנחיות

אודות היערכות ותרגול במהלך שעות חירום חזרה לשגרה חוברת הנחיות

תמיכה רגשית

תמיכה רגשית

מאגר פעילויות

מאגר פעילויות

Black & White Microphone

Black & White Microphone

DJ Mixer B&W

DJ Mixer B&W

Storm Clouds

Storm Clouds

סמליל החירום

סמליל החירום