top of page

שיעור הלכה יומית.

 

עלון זה יוצא לאור על ידי חבורת שיעור הלכה, המתקיים מידי יום במדרשה החסידית קודם תפילת שחרית בשעה 7:30. השיעור נמסר ע"י מנהל הפנימייה הרב ניסן משה פודולסקי. לעיון בתכנית הלימודים הרב שנתית לחץ כאן

bottom of page