top of page

על השואה

 

ממדי השואה חרגו מכל אסון אחר שאירע עד אז בהיסטוריה האנושית ובכל רחבי אירופה. בתקופה זו קרסו ערכי מוסר בסיסיים, התערער האמון בשוויון בין בניהאדם ובזכותו של כל אדם לחיים.הופר הצו הבסיסי והעתיק "לא תרצח". השואה התרחשה במרכז התרבות המערבית וחוללו אותה בני אדם לשכניהם שחיו עמם במשך מאות בשנים.

לצד השינוי שחוללה השואה במימד האוניברסאלי והמוסרי, היא השפיעה באופן דרמטי על העולם היהודי.העולם היהודי שינה את פניו הן מבחינה דמוגרפית פשוטה, אך לא פחות מכך שאלות של זהות יהודית, קיום יהודי ואופיו הפכו להיות נוקבות ומשמעותיות.

"חיי היום יום בגטו" – "הנהגה רבנית בגטאות"

 

מרצים: הרב מאיר ענתבי, הרב בנימין שרביט

מפגש 2
"ציר הזמן – מהלכים מרכזיים בישום המדיניות הנאצית במלחמת העולם השניה והשואה"
 
מרצה: הרב בנימין שרביט
מפגש 1
"בודד בכיכר השוק - סיפורם של חסידי אומות העולם" "יבנה וחכמיה – הצלת בני הישיבות"
מפגש 4
מפגש 3

סביבה חינוכית פעילה "אלה אזכרה" – "סרטו של הרב יצחק אלחנן גיברלטר"- "קושי השחרור במחנות העקורים"

מרצים: הרב ישראל אייכלר, הרב אפרים אייזיקוביץ

מפגש לצוות החינוכי- מועד מדויק יקבע בהמשך

"לחלץ תווי פניהם" – על התפיסה החינוכית של יד ושם להוראת השואה.

מפגש 6
סיור במוזיאון ההיסטורי ביד ושם
מפגש 5
bottom of page