top of page

רגעים מיוחדים במדרשה

הסרטים המוצגים כאן,  מציגים את הוויה המיוחדת הקיימת במדרשה

All Videos

All Videos

All Videos
חיפוש סרטון...
המדרשה החסידית | 1 | שבת אחים

המדרשה החסידית | 1 | שבת אחים

01:48
צפייה בסרטון
המדרשה החסידית | 5 | כישורי חיים

המדרשה החסידית | 5 | כישורי חיים

02:11
צפייה בסרטון
המדרשה החסידית | 4 | אם אין קמח אין תורה

המדרשה החסידית | 4 | אם אין קמח אין תורה

01:41
צפייה בסרטון
bottom of page