לראות ולהתרגש | Amidrasha-Hachasidit

רגעים מיוחדים במדרשה

הסרטים המוצגים כאן,  מציגים את הוויה המיוחדת הקיימת במדרשה

1/1