רגעים מיוחדים במדרשה

הסרטים המוצגים כאן,  מציגים את הוויה המיוחדת הקיימת במדרשה