פיתוח מתודות למידה תוך הקניית כלים להבנה ולהבחנה 

חסידות

רבני המדרשה

ירוכזו מאמרים והגות, בייחוד אלה שהם בעלי עניין לקהל הרחב. האתר ישמח להוות, במה לליבון סוגיות מרכזיות בהגות היהודית בימינו.

הגות

צוות היגוי

אנשי חינוך ומובילי דעת קהל משתמשים בצרוף "פדגוגיה חדשנית" כדי לתאר את השינוי המבוקש במערכת החינוך. אנו מציעים לדבר על פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית.

פדגוגיה

צוות חינוכי

מרכז ידע 

 

בקרוב............