הרשמה

לשנת הלימודים - תשפ"ב

אנו מודים לכם על התעניינותכם בלימוד בנכם היקר בישיבתנו ''המדרשה החסידית".

טרם ההרשמה אנו ממליצים לעיין בחזון ובמטרות המדרשה, דרכם תוכלו ללמוד על אופייה המיוחד של המדרשה.

ההרשמה מיועדת לבני 13-14

על מנת להירשם יש למלא את הפרטים שלכם.

נשמח לחזור אליכם מיד עם מילוי הטופס לצורך תיאום מועד לקיום ראיון אישי ומבחן קבלה.