top of page

מועצת תלמידים

מועצת תלמידים היא קבוצת תלמידים במדרשה, הלוקחת חלק בניהולו של המוסד. כעקרון, חברי מועצת התלמידים נבחרים בצורה דמוקרטית על ידי התלמידים עצמם ופועלים למען ייצוג התלמידים למול ההנהלה וארגון פעילויות חברתיות.

אתיקה

כללי התנהגות

החלת כללי התנהגות ושותפות בניסוח וגיבוש הסעיפים השונים.

Read More
אירועים

הפקת אירועים

שותפות ביוזמת אירועים הכולל תכנון וביצוע.

Read More
תקשורת

עיתון המדרשה

אחריות על פיתוח תוכן כתיבה והפצה

Read More
פרסום

לוחות מודעות

אחראיות על תפעול של מרכזי הידע והפעלת לוחות המודעות 

Read More
ביקורת

בקשות ומידע

ריכוז הבקשות בתחומים השונים הנוגעים לחיי החברה.

Read More

טעימה מתעמולת בחירות לראשות המועצה

bottom of page