top of page

מועצת תלמידים

מועצת תלמידים היא קבוצת תלמידים במדרשה, הלוקחת חלק בניהולו של המוסד. כעקרון, חברי מועצת התלמידים נבחרים בצורה דמוקרטית על ידי התלמידים עצמם ופועלים למען ייצוג התלמידים למול ההנהלה וארגון פעילויות חברתיות.

אתיקה

החלת כללי התנהגות ושותפות בניסוח וגיבוש הסעיפים השונים.

כללי התנהגות

Read More
אירועים

שותפות ביוזמת אירועים הכולל תכנון וביצוע.

הפקת אירועים

Read More
תקשורת

אחריות על פיתוח תוכן כתיבה והפצה

עיתון המדרשה

Read More
פרסום

אחראיות על תפעול של מרכזי הידע והפעלת לוחות המודעות 

לוחות מודעות

Read More
ביקורת

ריכוז הבקשות בתחומים השונים הנוגעים לחיי החברה.

בקשות ומידע

Read More

טעימה מתעמולת בחירות לראשות המועצה

bottom of page