מועצת תלמידים

מועצת תלמידים היא קבוצת תלמידים במדרשה, הלוקחת חלק בניהולו של המוסד. כעקרון, חברי מועצת התלמידים נבחרים בצורה דמוקרטית על ידי התלמידים עצמם ופועלים למען ייצוג התלמידים למול ההנהלה וארגון פעילויות חברתיות.

החלת כללי התנהגות ושותפות בניסוח וגיבוש הסעיפים השונים.

כללי התנהגות

שותפות ביוזמת אירועים הכולל תכנון וביצוע.

הפקת אירועים

אחריות על פיתוח תוכן כתיבה והפצה

עיתון המדרשה

אחראיות על תפעול של מרכזי הידע והפעלת לוחות המודעות 

לוחות מודעות

ריכוז הבקשות בתחומים השונים הנוגעים לחיי החברה.

בקשות ומידע

1/2

טעימה מתעמולת בחירות לראשות המועצה

1/3