top of page

הרצאות העשרה ותחומי עיון 

 

במסגרת שנות הלימוד של התלמיד במדרשה החסידית, יזכה הלומד לגעת בנושאים בתחומים שונים הנוגעים לבניית תשתית הרוחנית והחברתית, במדרשה מוזמנים מרצים שונים מקהילות שונות, שמוזמנים להעביר שיעורים בתחומים המופעים מטה, בדרך כלל מובא יחידת לימוד שבה לומדים הבחורים את החומר מתוך הכתב.  ולאחר עיון מציע הלומד את תובנותיו ומחשבותיות על המקורות הנלמדים. ולמצוא את החיבור האישי שלו לתוכן.  

אמונות ודעות
חיי אדם

במסגרת נושא ''אמונות ודעות'' אנו עוסקים בתחומים הבאים: 

 • גאולה

 • גוף ונפש

 • שכר ועונש

 • תשובה

 • משמעות החיים

 • אמונה

 • תורה

 • תפילה

 • מידות וערכים

במסגרת נושא ''חיי אדם'' ילמדו התלמידים על הנושאים הבאים:

 • ילדות

 • התבגרות

 • נישואין

 • משפחה

 • מוות

 • זקנה

במסגרת נושא ''אדם ומרחב'' ילמדו התלמידים על הנושאים הבאים:

 • מקום

 • שמירת הטבע

 • ארץ ישראל

 • בית המקדש

במסגרת נושא ''יחיד וחברה'' ילמדו התלמידים על הנושאים הבאים:

 • אחריות וסולידריות

 • העם היהודי

 • יהדות התפוצות

 • היחס לאחר

 • זהות

 • חינוך

 • כבוד האדם

 • מנהיגות 

 • מדינה

 • צדק חברתי

 • תיקון עולם

 • קהילה

 • תרבות המחלוקת 

אדם ומרחב
יחיד וחברה
אישיים 

במסגרת נושא ''אישיים'' ילמדו התלמידים על הנושאים הבאים:

 • פיוט

 • זיכרון

 • אישיים

 • סיפורים מכוננים

השבת

במסגרת נושא ''השבת'' ילמדו התלמידים על הנושאים הבאים:

 • השבת

 • מהותה של השבת

 • דמותה של השבת

 • זמירות שבת

 

bottom of page