top of page

 היישום

 

בכל שנה נבחרים בקפידה למדרשה נערים המסיימים את לימודם בת''ת, ואשר משתייכים לקהילה החסידית, נערים שיש בהם יכולות לימודיות. וזוכים להצטרף למסע חינוכי ייחודי ובליווי אישי ממגוון רחב של בעלי תפקידים, מהם תלמידי חכמים ומרביצי תורה.

 

אנו מאמינים כי במסגרת המדרשה החסידית, בזכות המרחב המקצועי והטיפוח האישי יזכה הלומד בה לגלות את יכולתיו האישיות יקבל כלים מעשים לחיים יתנסה במגוון רחב של פעילויות ובכך יהפוך להיות איש ראוי שמתבלט ביראת שמיים שבו ובאהבת התורה וכאיש מעשה הפועל ותורם לחברה.

"דע לך כי כל רועה ורועה

יש לו ניגון מיוחד משלו" 

-רבי נחמן מברסלב-

                                                              החזון

 

"המדרשה החסידית" מיועדת לנערים בגלאי 13-18 בעלי פוטנציאל קוגנטיבי להגיע להישגים לימודים וחברתיים, המדרשה מכשירה אותם להיות:           

                                   יראי ה' אוהבי תורה ואנשי מעשה. 

 

אנחנו מקום שבו התלמידים מגלים את הטוב שיש בעצמם ובאחרים, מקום שבו מבקשים את קרבת ה', אהבה לתורה וערכיה, למען חברה טובה וראויה יותר.

הצורך

 

עולם הישיבות ניצבת בפני אתגרים מורכבים עמה מתמודדים מאות בחורים ומשפחותיהם. במדרשה מיפינו מספר בעיות יסוד המאפיינים מציאות זו:

- מבנה ייחודי שמותאם בעיקר לבחורים עילויים

- מבנה הוראה אחיד

- העדר עיסוק בשאלות יסוד בשאלות עקרוניות ודתיות

- העדר הכשרה מעשית לחיים

- מסגרת המונית שאינה נותנת את הדעת לעולמות הרגשיים 

- העדר מענה למיצוי יכולות שאינן לימודיות

- העדר מענה לסקרנים הצורכים סיפוקים אינטלקטואלים מגוונים.

אנו מאמינים כי מסגרת חינוכית מותאמת שתדע להתמודד עם המאפיינים הללו, תפעל באופן מיטיבי לאיכות החברה החרדית.

bottom of page