top of page

מצוות ''עשה'' ו''לא תעשה''  (מבוסס על נקודות שנערכו ע''י ד''ר שייקה שפירא) 

 

יחס לתלמיד

 • התחשבות בצרכים של התלמיד

 • התייחסות לתלמיד כאדם

 • התייחסות לפרט כאדם.

 • נתינת כבוד

 • לכבד זכויות התלמיד

 • נתינת תחושה לתלמיד שמעריכים אותו

 • לתת לתלמיד יחס שהוא שווה

 • לתת לתלמיד תחושת אמון וביטחון בו

 • לגלות התעניינות בנושיאם אישיים. משפחתיים

 • לגלות אכפתיות אמיתית

 • נתינת תחושה של הבנת הבעיה

 • לאפשר התבטאות

 • לעודד לשאול

 • לעודד ביקרות

 • להדגיש לתלמיד את תחומי יכולתו

 • חיזוק תלמיד חלש בנקודת אור בפני כיתה.

 

מבחינה רגשית:

 • שיתוף תלמידים בקבלת החלטות

 • ציון תלמידים מצטיינים בנושאים ערכיים וחברתיים כל שיעור

 • לגזול מספר דקות משיעור לנושא שמטריד תלמידים

 • ת.ל.ת - תפקיד לכל תלמיד

 • תיבת תדואר כיתתית

 • השתתפות במשחקי תלמידים

 • השתתפות באירועים חברתיים של הכיתה

 • לפעול למען הכיתה בעימותים עם מורה אחר

 • העברת שאלוני משוב

 • לאפשר שיחות אישיות קבועות עם כל תלמיד

 • לתת אפשרות לביוטי של תלמיד בכישורים אישיים

 • לנהל קשר קבוע מחברת תלמיד

 • לתת סיוע מתמיד ועקבי בנושאיםמטרידים

 • להקפדי על לו''ז  שנמסר לתלמיד

 • לצייד תלמיד בפתק חיובי

 • שימוש בטכניקת מעשה ותוצאה

 • להתקשר לבית תלמיד חולה

פעולות הנוגעות להורים:

 • היענות לבקשות הורים

 • סיוע להורים ביחסים עם ילדיהם

 • עדכון הורים גם בנושאים חיוביים

 • זימון הורים להרצות

 • שיתוף הורים בפעילויות לימודיות עם ילדיהם

דוגמא אישית:

 • יושר

 • אחריות

 • הוגנות וצדק

 • שלווה ורוגע

 • חריצות 

 • קיום הבטחות להודות כשחסר מידע

 • לעמוד בדרישות שדורשים מהתלמיד

 • עקביות ויציבות

 • לשמור על הופעה מסודרת ונקייה

 • נימוס והתנהגות תרבותית.

מצוות ''לא תעשה'' למורה:

 • דעות קדומות וקבועות על ההתלמידים

 • פגיעה בדימוי עצמי

 • להתעלם מפניות או תלונות של תלמידים

 • אי התייחסות לבעיה של תלמיד

 • להתעלם מהבטחות 

 • התעלמות מהצבעה של תלמיד

 • הבעת חוסר אמון

 • התנשאות

 • גסות

 • השפהלה

 • זלזול

 • לעג

 • עלבון

 • הקנטה

 • צעקבות

 • ריבוי כעסים

 • התנצחות ווכחנות

יחס לכיתה

 • לדאוג לאקלים ואווירה כיתתית חיובית

 • לשדר אמון וביטחון בכיתה

 • לתת זכות הצבעה לכולם

 • להדגיש בהערכה נושאים נושפים, מלבד ציונים

 • להסביר בסבלנות מטלות

 • להעינות לבקשות של נציגי הכיתה.

 • להשרות רוגע ושלווה בשיעור

 • לפתח מעורבות שקולה בריב בין התלמידים

 • חשיבה חיובית

 • סלחנות לבדיחות ועקיצות של תלמיד

 • יחס הוגן, צודק

 • האזנה הקשבה 

 • יחס ידידותי

 • לדבר גבובה הענייניים

 • להיות ער לשיוניםי אצל התלמיד

 • התייחסות מתאימה לשונה

 • התייחסות לתלמיד שלא הבין

 • נכונות לחזוק ולהסביר 

 • שפה חיובית

 • לתת מחמאות ושבחים

 • עידוד

 • מסירות

 • רגישות

 • שלווה ורגיעה

 • חיוך

פעולות הנוגעות לתלמיד

מבחינה לימודית

 • לתת אתגר מתאים לכל תלמיד

 • לתת לתלמיד ללמד, להציג נושא

 • להקצות זמן לפניות או שאלות תלמיד

 • לאשפר סיוע לימודי בזמן הפנוי - הפסקות

 • לשחרר תלמידים חלשים משאלות ומטלות שלא ברמתם

 • לתת לתלמיד ציון ביחס ליכולתו ולא ביחס לכיתה

 • לתת אפשרות לערער על ציון

 • לתת לתלמיד הזדמנות למבחן חוזר

פעולות הנוגעות לכיתה:

מבחינה לימודית

 • התייחסות לנושאים אקטואליים

 • השתלבות בחשיבה ובשיח בנושאים מאתגרים

 • התייחסות לנושאים שאינם קשורים לשיעור

 • סיכום השיעור

 • הטרוגניות במטלות ובשיעורי בית

 • הכנת הכיתה לקראת מבחן

 • מתן אפשרות לשאלות בחירה או רשות

 • לדחות מועדי מבחן לפי בקשת רוב התלמידים באופן מבוקר

bottom of page