top of page

תיאור עבודה מדריך 

 

המטלה החינוכית

 

 המדריך יהיה אחראי על קבוצת תלמידים שתנתן לו ע"י הנהלה וידאג למענם ברוחניות ובגשמיות. המדריך מתחייב למלא את תפקידו במסירות, בנאמנות ולהשתמש בכישוריו, ידיעותיו, נסיונו וזמנו לתועלת המוסד ולקידומה ולפעול לפי רוח המדרשה.

 

 • המדריך יפעל ליצירת חיזוק האוירה החסידית בפנימיה.

 • המדריך ישמש דוגמא אישית חיובית לכל התלמידים ויקפיד על מעמדו במסגרת חינוכית גם שלא בעת עבודתו.

 • המדריך יקפיד בעמידה בזמנים ואף יקדים בזמן.

 • המדריך יקפיד על סגנון דיבור, הלבוש, קישוט החדרים, ידאג לתעסוקת התלמידים בשעות הפנאי, יראה להשכין אווירה חיובית בקבוצה ולתת יחס חם לתלמיד בפרט ולקבוצה בכלל.

 • המדריך יפעל לחזק את הקשר שבין הפנימיה ללימודים.

 

סדר יום

 • המדריך יעיר את קבוצתו כל בוקר, ויראה להכניס בהם בקומם "מודה אני" – נט"י ויעודדם להתגבר כארי.

 • המדריך ישתתף בתפילת שחרית וערבית ויפקח על הסדר הטוב, ויעודדם לתפילה בקול, כוונה וחיות.

 • המדריך יגיע לחדר האוכל ראשון לפני כניסת התלמידים, עליו לוודא שהארוחה מוכנה ולאחר מכן יאפשר את כניסת התלמידים בצורה מסודרת. 

 • המדריך יהיה נוכח בארוחות, ידאג לנט"י בסעודה, ישב ביחד עם התלמידים, ישגיח על סדר ודרך ארץ בסעודה, ידאג שכל תלמיד יאכל לשובע, יעודדם בברכת המזון מתוך סידור תפילה.

 • המדריך יפקח שהתורנים מקבוצתו מבצעים את עבודתם כראוי.

 • המדריך יישאר בחדר אוכל עד האחרון התלמידים וידאג לסיום הארוחה בזמן.

 • המדריך ידאג להכניסם  לשיעורים לאחר ארוחת בוקר. (בהתאם לסדר יום)

 • המדריך יקיים חפיפה יומית עם המחנך הכיתה בין 9.00 ל9.15 וישתתף פעם בשבוע בישיבת צוות כיתתית. 

 • המדריך ידאג לסדר ונקיון בקומה ובחדרי הפנימה, ידאג שתלמידי קבוצתו יסדרו כל בוקר: 1. מיטה 2. ארון 3. שולחן. ידאג שהחדרים יהיו מאוררים ולניקיונם התמידי.

 • בסיום השיעורים יקבל המדריך את התלמידים בכיתות וירכזם לקראת הפעילויות.

 • המדריך ינעל את הפנימייה ב7.15 ויפתח את הפנימייה בשעה 18:30

 • המדריך יפעיל את התלמידים בשעות הערב בפעילות מגוונת ובהתאם לתוכנית הפנימיה.

 • המדריך ישכיב את קבוצתו. יפקח על התארגנותם לשינה, ידאג לכיבוי אורות ולשקט מוחלט בזמן שנקבע.

 • המדריך יוודא טרם הליכתו לבית שכל התלמידים ישנים ושקט מוחלט שורר.

 • זמן השינה צעירים 22:00 ומבוגרים 22:30

 • המדריך ישתתף בתורונת לילה, וידווח בטבלת סריקות פנימיה. 

 

 

הוראות והנחיות כלליות
 • המדריך ירשום במשוב אירועים מיוחדים והתייחסות משמעתית או חינוכית.

 • המדריך יקפיד בכל הזמנים ולדייק בהם, במקרה חירום שלא יכול להגיע ידווח מידית למנהל הפנימיה. גם על איחור של דקות ספורות.

 • המדריך ידאג שחדרי הפנימייה נעולים בזמן השיעורים.

 • המדריך אחראי על קבוצתו בלבד ולכן אין להעיר הערות לתלמיד מקבוצה אחרת המדריך ידווח על אירועים חריגים בקבוצות אחרות למדריך הקבוצה או למנהל הפנימיה.

 
היעדרות אישית

המדריך יתאם עם מנהל הפנימייה על כל היעדרות במסגרת עבודתו וכן ידווחו על איחור.

 
השתלמויות

 על המדריך לקחת חלק פעיל בהשתלמויות פנים או חוץ במגמה לשפר את כישוריו בעבודה עם החניכים.

 
הפעלה
 • המדריך יקדיש זמן להכנת תכנית פעילות מראש. הצלחת כל פעולה תלויה במידת ההכנה, זמן שהוקדש לכך ומחשבה מראש.

 • רצוי שהמדריך ימלא טופס הכנת פעילות לפני הפעילות ואחריה, וכמו"כ יעביר משוב בסיום פעולה על מנת ללמוד מהלקחים והאם הושגו מטרות הפעולה.

 

חופשות

 • ביום שישי שלפני שבת חופשה יש צורך לעבור בכל החדרים לוודא שהתלמידים אספו את כלי המיטה.

 • בימי ראשון לאחר שבתות חופשה על המדריך להגיש רשימה מעודכנת למנהל הפנימייה אודות התלמידים שלא חזרו וסיבת העדרם.

 • בימי ראשון לאחר חופשה על המדריך לקבל את פני התלמידים בשעה חזרתם.

 • בשעות הנ"ל יקבלם בסבר פנים יפות ויעבור בין החדרים וידאג לסידור חדריהם, לאחר מכן יש להכניסם לשיעורים.

 • בימים בהם לא מתקיימים שיעורים על המדריך להיות נוכח ולקיים פעילות לפי התוכנית (כגון לג' בעומר, בחירות, פורים, וכו'.) 

 

טיולים

 • על המדריך לקחת חלק פעיל בטיולים ויציאות שייערכו במסגרת הפנימיה.

 • המדריך יקח אחריות על קבוצתו לפי ההנחיות שיקבל ממנהל הפנימיה או רכז החברתי.

 

טיפול רפואי

 • המדריך יחזיק ברשותו ציוד רפואי בסיסי ויטפל בתלמידיו במקרה הצורך.

 • המדריך ידאג לטיפולם של החולים בקבוצתו – תרופות, אוכל, הפנייה לאחות או לקופ"ח, וכן ידווח לאחראי חולים.

 • במקרים חריגים שהמדריך יראה לנכון לעדכן את ההורים הדבר יעשה בתיאום מנהל הפנימיה.

 

מחנות קיץ

 • המדריך יקח חלק פעיל בפעילויות שייערכו בחופשת הקיץ.

 • המדריך ישמור קשר עם התלמידים בחופשת הקיץ.

 

מסיבות ואירועים מיוחדים

 • על המדריך לקחת חלק פעיל במסיבות ואירועים בהתאם לחלוקה שייקבע ע"י מנהל הפנימיה או רכז החברתי.

 
מפגשים חינוכיים
 • מפגשים חינוכיים נועדו לתת במה לכל איש צוות להביע את עמדתו ע"מ לגבש דעה משותפת.

 • המדריך ישתתף בכל מפגשי הצוות שיוזמן אליהם.

 • המדריך יראה לעשות מאמץ להיות נוכח גם במפגשים דחופים.

 • מפגש אחת לשבוע יתקיים ישיבת מדריכים עם מנהל הפנימיה.

 • מפגש דו שבועי מחנך מדריך יועץ 

 • מפגש אחת לחודש עם ההנהלה החינוכית.

 • מפגש לפני חלוקת התעודות  עם צוות הנהלה והמורים לקביעת פרופיל אישי.

 

סדר ונקיון – הגיינה

 • המדריך יעקוב אחר הגיינה של התלמיד, לוודאות שמתקלח באופן סדיר, החלפת בגדים, ציחצוח שניים.

 • המדריך יוודא שלתלמיד יהי'ה כלי רחצה, מגבות, בגדים להחלפה וכלי מיטה.

 • על המדריך לוודא שהתלמידים יסתפרו ברוח המדרשה ויתלבשו בלבוש שהולם את תקנון המדרשה. 

 • על התלמידים לנקות את חדרי השינה שלהם פעמיים בשבוע. 

 
סמכויות
 • המדריך יעבוד תחת מנהל הפנימיה בכל המישורים רוחנית וגשמית בסמכותו של מנהל הפנימיה לקבל החלטות הקשורות למדריך.

 • השעיית תלמיד או סילוקו מהמדרשה וכן הזמנת הורים, הינה בסמכות ההנהלה בלבד.

 • המדריך יפעיל שיקול דעת בדרך טיפול בתלמידים, בשאלות חריגות יתייעץ עם מנהל הפנימיה.

 • באחריות המדריך לטפל בבעיות משמעת של תלמידי קבוצתו,

 
פעילות חברתית
 • המדריך ישתתף באופן פעיל במסגרת הפעילויות.

 • כמו"כ כשהתלמידים נמצאים בבריכת שחיה או בים עליו להיות יחד עם תלמידיו ולא להסתפק בהשגחה ממרחק.

 • במסגרת פעילות ערב יש למדריך לשהות עם קבוצתו בכל פעולה, ולעודדם בדרכי נועם לקחת חלק בפעילות.

 

ציוד

 • על המדריך לשמור על חפצים יקרי ערך של התלמידים וכמו"כ על דמי כיס ולקבוע שעת חלוקה.

 
צניעות
 • המדריך יפקח על התנהגות התלמידים בפנימיה, הכולל – נושא הלבוש, כללי צניעות, חומר קריאה, עיתונים, קלטות, תמונות, שאינם מתאימים לרוח המדרשה, כמופיע בתקנון המדרשה. 

 

קשר – הורים

 • המדריך יעמוד בקשר עם הורי התלמידים ויעדכנם בקידומם האישי.

 

קשר עם צוות הנהלה והמחנכים

 • המדריך יעבוד בשיתוף פעולה עם כל צוות החינוכי.

 • המדריך יעמוד בקשר מתמיד עם מנהל הפנימיה וההנהלה, ידווח קבוע על מצב התלמידים בקבוצה, וכן על פעילות והתקדמות הקבוצה כולה.

 

קשר – תלמידים

 • המדריך יקיים שיחות אישיות עם התלמידים ישתדל להיות אוזן קשבת לצרכיהם ויראה לעזור להם בבעיותיהם האישיות והחברתיות, יראה לערוך סיכום שיחה, וידאג לעדכן במשו''ב.

 • יראה להתעדכן במצבו הלימודי ובהתקדמותו באידישקייט מצבו בבית ועוד.

 • כל בקשה של תלמיד מכל סוג שהוא יפנה למדריך בלבד.

 
שבתות וחגים
 • המדריך יהיה נוכח בשבתות ובחגים שהתלמידים נמצאים, לפי סדר שיקבע ההנהלה.

 • המדריך יהיה צמוד לקבוצתו בשבתות בהתאם לתוכנית..

 • המדריך יכניס אווירה שבתית מיוחדת בסעודת שבת וידאג שיאמרו ד"ת וישירו בצוותא בהתאם לתוכנית.

 • המדריך יכין וילמד את קבוצתו לשירי שבת וחג ויפעילם בסעודות.

 • המדריך ישים את מירב תשומת הלב על עניין פעילות בלתי פורמלית במשך השבת שהשבת לא תהיה מעמסה בעיני התלמידים.

 • המדריך מחוייב לדאוג ולהתייחס לתלמידי קבוצתו במשך כל השבת.

 • המדריך ישתדל במידה האפשר לערוך מלווה מלכה, באווירה טובה.

 

שיחרורים והיעדרות תלמיד

 • המדריך לא ישחרר תלמיד מהמסגרת לשבתות וכדו' ללא אישור ויפעל בנושאים אלו לפי הוראותיו של מנהל הפנימיה.

 • במידה ותלמיד נעדר מהמדרשה על המדריך לברר סיבת היעדרותו ולעמוד בקשר עם התלמיד והוריו עד שובו למדרשה.

 • המדריך יערוך רשימת התלמידים שטרם חזרו לבית הספר לאחר שבת חופשה ויצור קשר בערב עמם ע"מ לוודאות את סיבת אי הגעתם את הרשימה יגיש לסגן כדי שידווח למורים.

 
שיעורי בית
 • המדריך יוודא שהתלמידים עושים שיעורי בית בזמן שנקבע.

 • המדריך יראה להגיש עזרה במקצועות הידועים לו.

 
תורנויות מדריכים
 • בשבתות המתקיימות במדרשה יקיימו תורנות לפיקוח בקמפוס, בין המדריכים, בימי שישי ושבת אחה"צ.

 • בין צוות ההדרכה יחולק תחומי אחריות נוספים עפ"י רצון האישי של המדריך ועל בסיס כישוריו. 

 
תורנויות תלמידים
 • המדריך ימנה תורנים בחדר אוכל וידאג שאינם עוזבים את ח"א עד לסיום תפקידם.

 • המדריך ידאג למנות תורנות כיתה שבתום כל יום לאחר השיעורים ירמו את הכיסאות ויסדרו את הכיתה. 

 

המיומנויות הנדרשות מתפקיד המדריך.

אחריות, עמידה בזמנים, הבנת צרכי התלמיד, משמעת, ערכים, יוזמה, כושר הבחנה, יכולת הפעלה, התפקיד כאתגר ראשון במעלה, דוגמה, התמסרות, כבוד, נחישות, סבלנות, עקביות, מעקב צמוד, מרות, טיפוח הקשר הבין צוותי, נכונות ללמידה, שיפוט מוסרי, דיסקרטיות, תרבות שיחה. 

 

עקרונות להפעלה חברתית 

 

 

bottom of page