top of page

עקרונות בהפעלת משחקי חברה:

 

 

הכנה

תכין עצמך מראש

 • לאיזה מטרה אם בכלל אתה בוחר את המשחקים.

 • רשימת משחקים בטוחים בהם אתה שולט.

 • רשימת משחקים חדשים אותם אתה רוצה לנסות.

 • מבנה האירוע איזה סוגי משחקים תשתמש ולמה?

 • רשימת ציוד ואמצעים הדרושים לך לפי הרשימה.

 

 

הסבר

 • הסבר את המשחק בקצרה.

 • התחל את המשחק, עשה נסיון או שניים. "תקן את הדרוש".

 • התחל לשחק.

 

 

שחק עם חניכך

 • הייה מודע למה שקורה לך ולחניכך במשך כל המשחק, תתשתף במשחק בהתלהבות.

 • שים לב: לחניכים שלא משחקים וכאלה שקופצים ומשחקים בכל משחק.

 • האם המשחק מתנהל כשורה או צולע.

 • שתף בתחילת המשחק את כל החניכים.

 

 

הפסק משחק צולע

 • אם המשחק לא הולך אל תמשיך בכח, הפסק אותו מיד.

 • ברר לעצמיך מאוחר יותר מה קרה? ולמה צלע?

 • הפסק משחק בשיאו

 • לעולם אל תמשיך את המשחק יותר מדי, הפסק אותו בשיאו חניכך תמיד ירצו לחזור אליו וכן גם אתה.

 

 

בטיחות

 • בחן את המשחקים, ההוראות והאביזרים האם יש בהם סכנה כל שהיא. שנה את הכללים והחלף אביזרים אם יש בהם סכנה. הבטיחות של חניכך מעל הכל.

 

bottom of page