top of page

תיאור עבודה מחנך

 

המחנך משמש כדמות מרכזית ואחראי על כיתתו במישור התורני החברתי הלימודי וההתנהגותי. המחנך ימלא את תפקידו במסירות, בנאמנות ולהשתמש בכישוריו, ידיעותיו, ניסייונות וזמנו לתועלת התלמידים ולקידומם על פי רוח המדרשה. המחנך כפוף לרכז לימודי קודש. 

 

 

 • תחילת עבודתו של המחנך בשעה 9:00 

 • זמני העבודה של המחנך הם בימי א- ו מ9:00 עד 14:00 למעט יום ו' עד 12:00

 •  
 • בשעה 9:00 ל9:15 עליו לבצע חפיפה יומית עם מדריך הקבוצה לצורך עדכונים שוטפים. 

 • המחנך ישתתף פעמיים בשבוע בתפילת שחרית. על פי סדר תורנות שיקבע על ידי הרכז וכן בתפילת מנחה מדי יום.

 • המחנך יופיע בכיתה -10 דקות לפני תחילת השיעורים וידאג לכל הכנותיו בכדי להתחיל את השיעור בזמן.

 • המחנך יהווה דוגמה חיובית לתלמידים בשמירה ודיוק בזמנים בכל השיעורים.

 • המחנך ידאג שהתלמידים אכן מופיעים לשיעור עם לבוש הולם, ציוד וספרים הדרושים לשיעורים.

 • בתום השיעור הראשון יתקשר המחנך להורי התלמידים החסרים – לאחר שווידא עם המדריך כי ההעדרויות אינן באישור.

 • המחנך ילמד את כיתתו במקצועות לימודי הקודש כפי תכנית שיקבל מההנהלה, כמו"כ ילמד לפי תכנית ההספק שהוצב מראש.

 • המחנך ידאג שכל תלמיד ינהל מחברת במקצוע הנלמד, בה יסכם את השיעורים ויכין בה את שיעורי – בית, כמו"כ יבדוק את המחברות ויעודד את התלמידים על השקעתם הלימודית. 

 • המחנך ישקיע בהכנת השיעורים כראוי.

 • המחנך יבחן את התלמידים על חומר הנלמד במהלך השנה לפי תכנית שיכין מראש ותאושר ע"י ההנהלה.

 • המחנך ידאג לסדר וניקיון של הכיתה וימנה תורנים שידאגו לכך בסיום יום השיעורים שיכלול הרמת כסאות ונעילת הכיתה.

 • המחנך אחראי על שלמות הציוד הנמצא בכיתה (שולחנות כסאות לוחות ארון וכו') כמו"כ יפקח על התלמידים שלא יקשקשו על הקירות, שולחנות וכסאות.

 • המחנך אחראי על חלוקת ספרי הלימוד ידאג לשלמותם ולאספם עם סיום שנה"ל. המחנך ידווח להנהלה ויטפל במקרים של השחתה ואיבוד ספרים.

 • המחנך ישתתף בתורנות חצר שמתקיימות בהפסקות בין המורים, לפי תכנית שיקבל מההנהלה, יטפל בזמן הזה בבעיות המתעוררות אצל התלמידים ובסיום ההפסקה יזרז את התלמידים להיכנס לכיתה.

 • המחנך ישתתף בישיבת צוות קבועה שתהיה בהשתתפותם של מדריך הפנימייה והיועץ החינוכי. בישיבה השבועית יועלו כל הנושאים הנוגעים לטיפוח הפרט והקבוצה. פרוטוקול של הישיבות יועברו לראש המדרשה. 

 • המחנך יקיים קשר הדוק  עם מדריך הכיתה ע"מ לטפל ולקדם את התלמידים.

 • הטיפול בבעיות משמעת הן באחריותו של המחנך, בשיתוף מדריך הקבוצה. 

 • המחנך יעדכן את מנהל הפנימייה בבעיות המתעוררות אצל התלמידים ויציע את הדרכים בהם ניתן לתת סיוע במסגרת הפנימיה.

 • המחנך יקבע שעה ויום קבוע א' לחודש לפגישת מורים.

 • המחנך יעקוב אחר התפתחותם הכללית של חניכיו, התקדמותם בלימודים והשתתפותם בחיי הכיתה ובפעולות שמחוץ לתוכנית הלימודים. תשומת לב מיוחדת מקדיש מחנך הכיתה לתלמידים הסובלים מקשיי הסתגלות חברתית, מכוון את הטיפול האישי בהם, תוך חיפוש דרכים לתיקון המצב ותוך התייעצות עם המנהל, עם חבר המורים, עם הצוות החינוכי.

 • המחנך יבקר בפנימייה לפחות פעם בשבוע בשעות הערב ע"מ להכיר את התלמידים מזוויות נוספות.

 • המחנך יקיים שיחה אישית עם כל תלמיד בכיתה ולפחות 3-4 פעמים במשך השנה. משך השיחה לא יופחת מ1/2 שעה. המחנך ימלא דו"ח סיכום השיחה במערכת משו''ב

 •  המחנך יסעד עם תלמידיו לפחות ארוחה אחת ביום.

 •  המחנך יהיה שותף פעיל בפעילות הפורמאלית והבלתי פורמאלית המתקיימת מחוץ למדרשה: טיולים, סיורים, סמינרים, וכו'.

 •  המחנך יהיה שותף לכל הפעילות הבלתי פורמאלית המתקיימת בשעות הלימודים.

 • המחנך ישתתף בשבתות מדרשה בהתאם לתכנית השנתית. 

 •  המחנך יצור קשר עם הורי התלמידים, ידווח על התקדמות/נסיגת התלמידים, יערב אותם בנעשה במדרשה.

 • המחנך אחראי לשעת מחנך ועליו להקדיש זמן לשיח ולפעילות בהתאם לתכנית הרב שנתית שעוצבה על הנהלת המדרשה.

 • המחנך ישלח להורים אחד לשבוע בימי שישי מסמך שבו יהיה תמצית הישגיו של התלמיד המסמך יכלול ציונים נוכחות הערות וחיזוקים. 

 •  המחנך ידווח במערכת משו''ב מדי יום ביומו אודות נוכחותם של התלמידים כמו"כ יטפל באיחורים וחיסורים של השיעורים המקצועיים.

 • המחנך ישהה במדרשה במשך שעות עבודתו (גם במידה ותלמידי הכתה עוסקים בפעילות אחרת או אפילו יצאו מן המדרשה) ובמידת הצורך יתבקש לסייע במילוי מקום וכדומה.

 • השעיית תלמיד או סילוקו  מהמדרשה וכן הזמנת הורים, תהיה אך ורק במסגרת דיון של הנהלה. 

bottom of page