top of page

תיאור תפקיד היועץ החינוכי

 

א. כללי

 • משוב - סיכום והיערכות

 • וועדות השמה, ישיבות פדגוגיות

 • קליטת תלמידים חדשים

 • מעקב אחר תלמידים שנשרו או הועזבו

 • קביעת חלוקת שעות הייעוץ עפ"י הצרכים

 • שותפות בהגדרת יעדי שנת הלימודים הבאה + הכנת תוכנית יישומית

 • שותפות בהרכבת הכיתות ושיבוץ הפרט

 • שותפות בקביעת השתלמויות לצוות החינוכי

 • שותפות ברענון תקנון ונהלים

 • שותפות בהיערכות לקראת הרשמה לשנה הבאה

 • תכנית "כישורי חיים" - פריסה עפ"י גיל

 • תכניות סיוע, התפתחות ומניעה

 • תכנון השתלמות אישית להמשך ההתפתחות המקצועית

 

 

ב. פתיחה וסיכום שנה וריכוז דוחות:

 • יועץ בכיר

 • מנהל

 • משפיע רוחני

 • מחנכים

 • גורמים מחוץ למדרשה 

 • רכז חינוך חברתי

 • מנהל פנימייה

 • מדריכים 

 

 

 

ג. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים:

 • מיפוי תלמידים    

 • צוות בין מקצועי - החלטות

 • הורים - שיתוף

 • בניית תוכניות אישיות

 • הכנת תיקים להגשת בקשות להתאמות לבגרות

 • גורמים טיפוליים מחוץ למדרשה

 • העברת השתלמות למורים - "חדר מורים לומד"

 • יצירת קשר עם גורמים בקהילה לתמיכה ועזרה למשפחות נזקקות

 • שיחות אישיות – תוכנית לימודים, מורים, הורים ומנהל

 • שיח קבוצתי, מעגלי שיח, קבוצה רגשית

 • תוכנית עוצמה - מיומנויות לשליטה עצמית

 • בניית משובים לתהליכים ייעוצים למעקב ובקרה

 • בנית לו"ז עם פסיכולוג המדרשה להכוון וטיפול בתלמידים לפי הצורך

bottom of page