top of page

מנהל משק

 

 

תפקידו הוא ליצור מקום שטוב להיות בו, עם שייכות וגאווה, וזאת על-ידי שמירה על סביבה נקייה ובטוחה:

 

  • תחזוקה שוטפת של המדרשה.

  • תחזוקת הציוד.

  • טיפול בליקויי בטיחות.

  • עזרה לצוות עובדי אחזקה.

  • עזרה טכנית בטקסים וארועים בית-ספריים.

  • שותף בהתוויית המדינות וקבלת החלטות

  • עמידה בקשר עם גורמי חוץ בתחומים הרלוונטים

 

bottom of page