top of page

אנגלית

 

 ל-350 מיליון בני אדם האנגלית היא שפת-אם, לעוד 350 מיליון היא שפה שנייה ו-100 מיליון שולטים בה היטב כשפה זרה. האנגלית התבססה בישראל כ"שפה זרה ראשונה", כפי שהיא מוגדרת ב"מדיניות הלשונית להוראת שפות בבתי הספר בישראל" (משרד החינוך 1995-1996).


 

bottom of page