מבנה תכנית הלימודים בגרות | Amidrasha-Hachasidit

מבנה תכנית הלימודים - בגרות

 

 

התכנית מבוססת על הרפורמה החדשה במבחני הבגרות הארציים.


 

 

1/1