מבנה תכנית הלימודים בגרות | המדרשה החסידית

מבנה תכנית הלימודים - בגרות

 

 

התכנית מבוססת על הרפורמה החדשה במבחני הבגרות הארציים.