top of page

דילמות חינוכיות

 

דילמות חינוכיות מהוות  שדה רחב שהוא בלתי נפרד ממערכת חינוכית. ככל שמרבים לגעת ברבדים החינוכים השונים, אנו נתקלים בשאלות ובדילמות שלהן פנים רבות, בדף זה אנו משתפים את הקהילה בדלמות שעולות על הפרק. ולהשתתפותכם נודה.

העמקה לעומת כיסוי: האם להעמיק בנושא אחד, "לקדוח" בו עד הקרקעית, או "לכסות" נושאים רבים, "לטעום" מהם, "לרחף" מעליהם, לתת בהם מבט כוללני מלמעלה?

האם לספר לצוות החינוכי סודות שנמסרו לנו ע"י התלמידים?

דרכי חינוך

אליטיזם וסלקטיביות בחינוך?

מדידה והערכה

כיצד מודדים הצלחה בחינוך?

אתיקה

קבלת הלשנה ולשון הרע של תלמידים?
bottom of page