top of page

הרב מנחם בומבך

ראש המדרשה

מנחם בומבך הוא מנהיג קהילתי ויזם חינוכי פעיל בקהילה החרדית. פועלו בתחום החינוך כולל את ניהול התיכון זוכה פרס החינוך הדתי "לציון ברינה", ייסוד המכינה החרדית באוניברסיטה העברית בירושלים וניהול אגף הנוער בביתר עילית. כיום הוא עומד בראש הרשת החינוכית ״נצח״ שאותה ייסד – רשת הדוגלת בשילוב לימודי קודש וחול ובדגש על חינוך ליראת שמיים ואהבת תורה תוך הכנה לחיי מעשה. כמו כן הוא משמש בתפקיד ראש המדרשה החסידית המסונפת לרשת. כמו''כ משמש מנהל התכנית המנהיגות החרדית במכון מנדל. מנחם למד בישיבת אהבת ישראל-ויז'ניץ ובישיבת מיר, השלים תואר ראשון בחינוך במכללת מורשת יעקב ותואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים. כמו''כ השתלם Harvard Business School. הוא מרצה בארץ ובתפוצות בתחומי חינוך וחברה, ותחומי העניין העיקריים שלו הם חינוך, ניהול מערכות חינוך ודיאלוג בין-תרבותי.

menachem@mcl.org.il

הרב מתתיהו דייטש

רכז חינוכי

הרב דייטש, משמש זה שנים רבות כמשגיח בישיבות חסידיות, בגישתו המיוחדת הוא מצליח לעורר אימון בכל תלמיד ותלמיד. הנעימות  והחן שהוא ניחן בו, מרככת את המפגש עם התלמיד, במסגרת תפקידו הוא אחראי על כל הריכוז החינוכי המעקב החינוכי ומציע דרכי טיפול.

rabbi_mattes@mcl.org.il

Please reload

הרב צבי אריה אדלר

מנהל לימודי קודש

בוגר "מערבא  - מכון רובין" וישיבות "הנגב" ו"מיר". נשוי ואב לשמונה ילדים כ"י, מקורב לחסידות ברסלב ולמנחילי דרכה, מתגורר ברמת בית שמש.

 במהלך שנות לימודיו בישיבות הק' זכה להסתופף בצילם של ענקי הרוח והמידות - ראשי הישיבה הגאונים רבי יששכר מאיר ורבי נתן צבי פינקל זצ"ל וקנה מפיהם דעת וארחות חיים. דמויותיהם הקורנות ומשנתם החינוכית הייחודית הינן נר לרגליו והוא שם לו למטרה לחלוק אותן ולהנחילן הלאה.

 בעיר בית שמש, בה הוא מתגורר כחמש עשרה שנים, הוא מוכר כבעל שיעור קומה וכמורה דרך לרבים המעביר שיעורים תורניים בשלל נושאים לקהלים מגוונים בבית שמש ומחוצה לה. הרב אדלר מוכר גם כסופר פורה אשר פרסם במשך שנים ארוכות מאמרים אשר התפרסמו מעל גבי בימות שונות וכמחברם של ספרי ילדים רבים אשר הפכו לרבי מכר בארץ ובחו"ל בגין השילוב המיוחד בין עלילות מתח מרתקות הכתובות בצורה ספרותית ראויה ומוקפדת, לבין ערכים תורניים וחינוכיים, מהמעלה הראשונה השזורים כחוט שני לאורך כל ספריו ומקנים להם ניחוח ייחודי.

zvi@mcl.org.il

Please reload

bottom of page