top of page

דבר ראש המדרשה

פתח דבר - תשע''ט


אפתח בשירה ובזמרה לבורא עולם על הטוב שמטיב עימנו ועל החסדים הרבים שמרעיף עלינו באהבה.

השנה השלמנו מחזור מלא, זו הפעם הראשונה שכיתה יב’ יוצאת לדרכה העצמאית, זאת הבאת ביכורים של ממש, מעשה הכרוך בהתרגשות ובהודיה. לשמחתנו, בזכות פועלכם ומסירותכם ישתלבו בוגרינו בישיבות קדושות ויביאו באמתחתם תורה וגדולה להיכלי בית המדרש, יאירו מאורם, ויכירו בתי המדרש כי הם זרע ברך ה’.

הפרידה קשה וטומנת בחובה רגשות קוטביים. מחד השמחה על הפרי הבשל, ומאידך מסירתו לאחר. אבל כמו פירות הגפן, אלו רק ישביחו, ויישארו חרוטים לנצח בליבנו אנו.

 

כל ארגון זקוק להתחדשות. על פי המודל של אדיג’ס ארגון דומה למחזור חייו של האדם, מתחיל בתמימות ועובר לילדות, ממשיך להתבגרות ומסיים בזקנה. המפתח להצלחה בניהול איננו ביטול בעיות, אלא התמקדות בבעיות השלב הנוכחי במחזור חיי הארגון, ולהכין את הארגון כך שיוכל לגדול ולהבשיל ולהתכונן לבעיות שיצוצו, כאשר הארגון יהיה במיטבו. למעשה תהליך זה דומה לחינוך ולהקניית הערכים שההורים מקנים לילדיהם בכדי להכינם לעתיד. למרות זאת, הרשת החנוכית שלנו זוכה להתחדשות מתמדת, בוערת, קופצנית, ומחזיקה בו זמנית ביופי של כל הזמנים, ועל כך תודתי לכם שותפים יקרים.

 

השנה קיבלנו על עצמנו להוסיף רובד נוסף בתחום ההוראה בכלל ובתחום הוראת התלמוד בפרט, כמו’’כ נעצב את תכנית החסידות שתהיה מודולרית ומותאמת לשכבות השונות.

 

ולסיום, בזמן כל כך קצר מאז עשינו את צעדנו הקט, זכינו להכרה יהודית בינלאומית, וכיום רוב העולם היהודי בארץ ובעולם יודעים על קיומנו.

זוהי זכות וגם חובה. זכות להפיץ אור, וחובה להיצמד לערכים הקיומיים שלנו בעוז ומתוך אהבה.


 

מנחם בומבך

ראש המדרשה

 

bottom of page