top of page
NOB_0099.JPG

 פעם אחת פגש רבי נפתלי מרופשיץ ילד בשם יהודה צבי, מי שעתיד להיות רבי יהודה צבי מרוֹזדִיל. פנה ר' נפתלי לילד וביקש: "יודע אני כי יבוא יום ואתה תהיה לרבי ותברך את הבאים אליך. אם כן, התחל בי וברך אותי" אולם הילד סירב. אמר לו ר' נפתלי: "דע לך כי גם בילדותי אמר לי רבי לוי יצחק מבּרְדִיטשוב את הדברים שׁאמרתי אני לך, וביקש שאברך אותו. אז גם אני סירבתי, כמוך ועד היום אני מתחרט על כך. ולכן, ברך אותי עכשיו כדי שלא תתחרט בעתיד." אז הניח הילד את ידיו על ראשו של ר' נפתלי ובירך אותו.

 

 במהלך השנה החולפת זכינו להרים את קרנה של תורה. רבים מתלמידינו למדו דפי גמרא מעבר לנדרש מהם במסגרת תכנית הלימודים והם נבחנו על מאות רבות של דפי גמרא בהצלחה רבה! זכינו שהם מיועדים לגדולה וכבר בעצם ההכרה בגדולתם העתידית אנו מתברכים בהם. 

 

 אנו עדים לדור ההולך ומשתנה לנגד עינינו,  הסמכות משתנה ההירארכיות המסורתיות הולכות ונשחקות.  משום כך אני קורא להניף השנה את דגל האמון. המשימה השנתית שלנו תתמקד בבניית אמון בינינו לבין התלמידים. מטרתנו היא שהקשר יעלה ויצמח מתוך אכפתיות ומסירות ומתוך אמונה בהם. 

 

 התלמידים צריכים להרגיש שאנחנו מוכנים לפעול גם מעבר למשימה שאנחנו מתוגמלים עליה. התעניינות כנה,  פעולה שמעבר וגם יציאה מגדרנו בזמן ובמקום כדי להיות שם עבורם. הקשר אינו קורא לויתור על עקרונות ועל הסדר המינהלי - להיפך! הוא בא לסייע ולספק ביטחון שרק באמצעותם ובשילובם יחד ישיגו הצלחות תוך התקדמות באופן מתמיד.

 

 השנה יש לנו את הזכות להעלות את העבודה החינוכית לרבדים חדשים. השנה נעבה בעז"ה את התכנים. נשזור בהם שמחה ואהבה, מחויבות ובחירה, ניתן מקום לעולם הרגש ונטמיע בהם את חשקת התורה מתוך יושרה וכנות, נזכה אותם בדבקות בהקשבה ובהארת פנים. 

 

 אנו מביטים בעונג רב על בוגרי המחזור הראשון והשני אשר יצאו לדרכם וליבנו נמלא הודאה לה' יתברך על כל הטוב והחסד שגמל עימנו. נערי החמד מעטרים את בתי המדרשות בישיבות הקדושות וחלקם כבר זכו לבוא בקשרי שידוכין עם משפחות מובחרות ועומדים להקים בתים מפוארים ספוגים בתורה ויר"ש על דרך החסידות מימים ימימה.

 

מי יתן וחסדים אלו ימשיכו ללוות אותנו בדרכנו זו מעתה ועד עולם!

 

בברכת שנה טובה,

מנחם בומבך

 

דבר ראש המדרשה

פתח דבר - תש"פ

bottom of page