top of page

יומנו של הרב אדלר

החל מפתיחת המדרשה מיטיב הרב אדלר לתעד את כל הדברים החשובים שהתרחשו במרחבי המדרשה.

bottom of page