top of page
ישיבת בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים לאור בקשתם של בחורי החמד, התקיימו שני ימים בתקופת בין הזמנים. ביום הראשון התקיים לימודים חוייתים ושיעורי הכנה לפסח חידונים והכי מרשים שכולם כולל הבחורים שמתגוררים מחוץ לביתר הגיעו בזמן, הבחורים שבו לביתם בסיפוק רב.

תקופת החזרות

תקופת החזרות

בימים אלו משלבת המדרשה הילוך ונכנסת לתקופה מאתגרת ומהנה - תקופת החזרות. החל מימים אלו ועד סוף הזמן יעסקו הבחורים בחזרה על תלמודם ושינון הקניינים אותם קנו בעמל ויגיעה משך ימי זמן הקיץ. החזרה תעמוד במרכז ההווי ותעניק להם הזדמנות יקרה מפז לשוב ולהעמיק את שליטתם בסוגיותיה הערבות של מסכת מכות. ברור לנו כי עידוד ודרבון מצד הבית יעניקו לחזרה חשיבות מוגברת בעיני התלמידים היקרים ויגרמו להם להוסיף ולחזור במשנה מרץ והתלהבות ועל כן אנו פונים אליכם בבקשה להצטרף אלינו ולדרבן את בניכם נ"י לעמול כראוי.

bottom of page