פתיחת זמן קורונה תש''פ | המדרשה החסידית

ברוכים הבאים 

לפתיחת זמן קיץ תש''פ