כיתה ט'

כיתה ט'

השתתפות פעילה

כיתה י'

כיתה י'

השתתפות פעילה

כיתה יא

כיתה יא

השתתפות פעילה

בקרת אקלים