גב' פייגי אייזנבך

מנהלת המשרד

עובדת בארגון החל מ1999, במסגרת תפקידה היא אחראית על מערך התפעולי הכולל של המדרשה, בין היתר אחראית על קשרי החוץ ועל הממשק הבין משרדי.

info@mcl.org.il

הרב אליעזר פרידמן

Director of Development