מכתבים, מסמכים, אישורים, טפסים ועוד...

כאן תוכלו להוריד ולעיין בטפסים ובמכתבים השונים שנשלחו או שהתבקשתם למלא. 

 

מה מביאים לקמפ
לוח שנה של המדרשה
טופס הוראת קבע
תעודה לדוגמא
טופס הצהרת בריאות
תקנון להורדה
מסמך סיכום שנה
מכתב הורים קמפ קיץ
Show More