top of page

משרות פנויות 

 

להלן המשרות הדרושות במדרשה החסידית. המשרות מתעדכנות מפעם לפעם. אם אתה רואה את עצמך מתאים לאחד התפקידים המוצעים, אתה מוזמן לשלוח לנו את קורות החיים שלך תוך ציון סוג המשרה.   למייל: menachem@mcl.org.il

bottom of page