משרות פנויות 

 

להלן המשרות הדרושות במדרשה החסידית. המשרות מתעדכנות מפעם לפעם. אם אתה רואה את עצמך מתאים לאחד התפקידים המוצעים, אתה מוזמן לשלוח לנו את קורות החיים שלך תוך ציון סוג המשרה.   למייל: menachem@mcl.org.il