top of page

משוב - מיידיות שקיפות ובקרה

 

המדרשה נעזרת בכלי הערכה ומדידה ולהורים גישה למערכת ממוחשבת ההורה מקבל סיסמה, המאפשרת לו להכנס לכרטיס הבן שלו במשו"ב.

כך, יכול ההורה לצפות בנתונים שונים: ציונים שוטפים, ציונים תקופתיים, ציוני בגרות, רישומי התנהגות, הצדקות, התאמות לימודיות, חומרי לימוד, נושאי שיעור, מסמכים בית ספריים , הודעות.
מטרת החיבור של ההורים למערכת משו"ב הינה לאפשר שותפות בניהול תהליך הלמידה. המידע הקיים אצל הצוות החינוכי הופך להיות שקוף גם בפני ההורה והתלמיד, באופן יומיומי.

 

לקבלת סיסמה אישית יש לפנות למזכירות.

bottom of page