top of page

המדרשה מעודדת מעורבות הורים בתהליך החינוכי.

 

    התעניינות ההורים בלימודי ילדיהם, הזדהותם עם קשייו ועם הצלחותיו - הופכים את ההורה לחלק מתוך ההוויה הלימודית של בנם, דבר המדרבן למוטיבציה. במשפחות שידוע לנער כי ההצלחה מאוד חשובה להורים, תיווצר הנעה ללמידה.

-       המדרשה אמורה לשמש כבית חינוך שמטרתו להקנות כלים לרכישת ידע והתנהגות. לפיכך, הסגל החינוכי של המדרשה מעודד מעורבות חינוכית בכל רמות הביצוע בקרב ההורים למען שיפור הישגיו הלימודיים של הנער ולמען הקניית הרגלים. כשההורים מעורבים בחינוך הילדים בבית, תוך כדי עבודה מקושרת עם המדרשה, ילדיהם מצליחים יותר במדרשה; כשההורים מעורבים גם במדרשה, ילדיהם מצליחים היטב גם מחוץ לכתליה. 

bottom of page