שעות הוראה לתלמיד | המדרשה החסידית

מספר שעות הוראה לתלמיד