top of page

דבר ראש המדרשה

פתח דבר - תשע''ו

צוות נכבד מאוד

שלום וברכה,

 

 

  בהתרגשות רבה אנו נכנסים לפתחה של שנה''ל תשע''ו, במדרשה החסידית, ההתרגשות בשיאה וציפיה דרוכה מורגשת לקראת הרחבת גבולותיה.

 

  במעט הזמן שעמד לרשותנו ישבנו עם הצוות המוביל שעות על גבי שעות לתכנון השנה ולהפקת לקחים מהשנה החולפת ודבר אחד ברור לכולנו - סיימנו שנה מאלפת במהלכה נגענו בכל תחום שרק יכולנו ובלבד שישרת את חזוננו. אות הסיום של השנה החולפת סימלה את העבודה המשמעותית שנעשתה במדרשה ושמקורה של ההצלחה הגדולה היתה טמונה באיכויות הצוותים החינוכיים בהם התברכנו.

 

  לסגל החינוכי של המדרשה מאפיינים רבים שכותרתם 'דמויות לחיקוי'. אנשים אותנטיים נעדרי מסכות, הפועלים מתוך כנות אישית, אנשים שאינם מתיימרים להיות יודעי כל, אנשים שעובדים על מידותיהם, שהענווה נר לרגלם, אנשים שאינם מציגים מצג של שלמות, אנשים מתלבטים, אנשים שיודעים לקבל ולהעביר הלאה. אנשים שיודעים שמה שהם נותנים זה כל מה שיש להם. עליהם נאמר "ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת." אני גאה להיות חלק מהמנעד האנושי המיוחד הזה.

 

  בשנה החדשה תשע''ו אנחנו עולים כיתה, ממשיכים להיות מחויבים להצלחה הגדולה. לא, אין לנו הזדמנות להיכשל, אנחנו מובילים מסגרת חינוכית ייחודית המיועדת לנחלתם של המון. מסגרת שבה נערים צעירים בונים את קומתם הרוחנית והגשמית, מוכוונים ליראת שמים, לאהבת ה' תוך הכנה לעולם המעשה. בחורים השבים לקהילה, יותר מחוזקים, יותר דבקים ברבם ויותר מחויבים לסביבתם.

 

  הנהירה הגדולה לעבר המדרשה מעידה בראש ובראשונה על הצמאון של הקהילה הרחבה בפתרונות חינוכיים אמיתיים. ובו זמנית מהווה שדר בלתי מעורער של אמון בטיב החינוך במדרשה.

 

  הסטנדרטים החינוכיים מגובים בתהליכי הערכה ובקרה, אנחנו לא חוסכים במשאבים כדי לבדוק את עצמינו שוב ושוב וליישר את דרכינו בדרך העולה מעלה.

 

   הסייעתא דשמיא שאנו חשים בכל צעד תואמת לדברי הגמ' בברכות "כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי".

 

  יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנזכה להמשיך במלאכת הקודש, מתוך אהבה לבורא עולם ומתוך ידיעה כי על שכמנו מוטלת משימת שליחות יוצאת דופן שאנו מחויבים למימושה ומייחלים להרחבת גבולותיה.

 

 

בברכת שנה טובה,

מנחם בומבך

ראש המדרשה

 

bottom of page